en

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน (ตัวอย่าง)
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
In the case of changing to replace the original mattress

1. If any damage occurs to the mattress purchased by the customer Please notify the company. that you purchase as soon as possible within 7 days

1.1 In the case that the company The mattress delivered to the customer does not match the details in the order list. Customers can exercise their right to change to the same mattress model and same size. The company is happy to accept the change. and resend the correct product within 7 business days without any charge at all


1.2 In the event that the mattress is damaged or damaged due to the production or transportation process.

1.3 The mattress warranty is effective only when the damage occurs from using the mattress for sitting or sleeping. The warranty does not include damage caused by misuse such as moving, jumping, or hitting, and is valid for the duration of the warranty only.

1.4 Warranty of the Company's mattresses The Company guarantees the components within the mattress structure. except for the cover and components of the cover caused by manufacturing defects with the following details:

1.4.1 The spring or coil is damaged or broken from normal use.

1.4.2 Spring or coil sticking out or torn until it penetrates the mattress cover from normal use

1.4.3 Rubber, latex and memory foam layers The inside of the mattress was damaged. from normal use

1.5 The product must be exchanged for a product whose value is equal to or less than the product being exchanged. Based on the current price of that model of mattress. In considering the value The company reserves the right to return products. and returned in cash or any difference And there is no compensation for the difference in value by giving it as a free gift instead.
1.6 Changing the company's mattress To replace the original mattress that the customer purchased Can be changed 1 time after the customer receives the mattress within 7 days.

1.7 Special made mattresses or special size We reserve the right to change or return the product in any case

1.8 The company reserves the right to return products. and will not refund any money in any case

1.9 In the event that the customer makes a request more than 7 days according to the above conditions, the company reserves the right to change the mattress. In any case

Furthermore, satisfaction with the tight support feeling or the customer's soft type that affects the mattress It is considered a personal preference. and is not classified as a manufacturing defect.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare