เงื่อนไขการคืนสินค้า และรับประกันสินค้า

หลักเกณฑ์การรับประกัน

ด้วยความภูมิใจในความพิถีพิถัน ในทุก ๆ รายละเอียดของที่นอน Synda Swiss Posture Comfort เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่นอนซินด้าทุกรุ่นให้กับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขของการรับประกันดังต่อไปนี้

ระยะเวลาในการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ซินด้าของท่าน ได้รับการรับประกันจาก บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด นับจากวันที่มีการส่งที่นอนซินด้า และมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่ถูกระบุเอาไว้ตามรุ่นของที่นอนของบริษัทฯ (ยกเว้นสินค้าที่เป็นตัวโชว์หน้าร้าน หรือผลิตภัณฑ์สาธิต หรือผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามสภาพ ซึ่งการรับประกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ส่งสินค้า)

ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการรับประกัน

1. การรับประกันที่นอน ระบบสปริง (Supreme Coil)

ระบบสปริง อาจมีเสียงของสปริงบ้างเล็กน้อย ตามลักษณะโครงสร้างของสปริงแต่ละรูปแบบ เมื่อมีการสั่นสะเทือน หรือการพลิกตัว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องใดๆ กับการใช้งาน ซึ่งการรับประกันที่นอนระบบ Supreme Coil จะเป็นการรับประกันเฉพาะโครงสร้างที่นอนที่มีการยุบตัวเท่านั้น ไม่รวมถึงผ้าหุ้ม และชั้นวัสดุอื่นๆ

เงื่อนไขในการพิจารณาว่าที่นอนยุบจากระบบสปริง วัดค่าการยุบตัวของจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับจุดสูงสุด ดังนี้

ที่นอน ที่มีความสูงไม่เกิน 12 และมีการยุบ > 1.5 (3.8cm) วัดจากผ้าหุ้มด้านบน

ที่นอน ที่มีความสูงมากกว่า 12 และมีการยุบ > 2 (5 cm) วัดจากผ้าหุ้มด้านบน

2. การรับประกันที่นอน ระบบพ็อกเก็ต สปริง (Pocket Spring)

ระบบ Pocket Spring หรือระบบสปริงอิสระ เน้นการรองรับน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะสปริงแต่ละลูกทำงานแบบอิสระ ทำให้หมดปัญหาเรื่องการสั่นไหว รบกวนคนข้างเคียง ในขณะคุณพลิกตัวไปมา จะเป็นจะเป็นการรับประกันเฉพาะโครงสร้างที่นอนที่มีการยุบตัวเท่านั้น ไม่รวมถึงผ้าหุ้ม และชั้นวัสดุอื่นๆ

เงื่อนไขในการพิจารณาว่าที่นอนยุบจากระบบสปริง วัดค่าการยุบตัวของจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับจุดสูงสุด ดังนี้

ที่นอน ที่มีความสูงไม่เกิน 12 และมีการยุบ > 1.5 (3.8cm) วัดจากผ้าหุ้มด้านบน

ที่นอน ที่มีความสูงมากกว่า 12 และมีการยุบ > 2 (5 cm) วัดจากผ้าหุ้มด้านบน

3. การรับประกันที่นอน ระบบเมมโมรี่โฟม (Memory Foam)

เมมโมรี่โฟม จะเกิดการลดลงของการคืนรูป ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติลดแรงดันของที่นอน เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการรักษาให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพที่เหมาะสม การกลับที่นอนด้านหน้า-ด้านหลัง หรือด้านบน-ด้านล่าง จะทำให้ยืดอายุการใช้ได้นานมากขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับที่นอนเพื่อรักษาการรับประกันนี้ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพของโฟมที่หดลงน้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันกับสินค้าดังต่อไปนี้

- การหย่อนคล้อยหรือรอยกดบนร่างกายที่พื้นผิวที่มีความลึกอย่างน้อยสามในสี่ของนิ้ว

- ตำหนิทางกายภาพกับที่นอนที่ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
4. การรับประกันที่นอน ระบบยางพารา (Latex)

ยางพาราแท้จะมีกลิ่นตามธรรมชาติ ไม่เป็นอันตราย เพียงทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ที่นอนยางพาราห้ามนำไปตากแดด เพราะจะทำให้ยางพาราเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องพลิกหรือกลับด้านที่นอน ซึ่งการรับประกันจะรวมเฉพาะ

- การฉีกขาด หรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน อันเกิดจากความบกพร่องในการผลิต

- ยุบตัวในแนวระนาบและไม่คืนสภาพ ที่วัดแล้วมากกว่า 1.5 นิ้ว เฉพาะในกรณีที่ใช้เตียง หรือเป็นฐานรองที่เป็นผิวเรียบตลอดผิวหน้าแตก หรือร่อนเป็นผง หรือยุบเหลวเสียรูปภายใต้การใช้งานปกติ


คำแนะนำการใช้ที่นอนยางพารา

- ควรใช้เตียง หรือฐานรองที่เหมาะสมกับขนาดของที่นอน และมีผิวหน้าเรียบตลอดผิวหน้า หรือมีส่วนรองรับตลอดผิวหน้า

- แกะพลาสติกที่ห่อหุ้มออกจากที่นอนก่อนใช้ เพื่อช่วยในการระบายและถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น

- ทำความสะอาดที่นอนอย่างสม่ำเสมอ และแนะนำให้ใช้ผ้ารองกันเปื้อนปูทับด้านบนอีกชั้น

- การเคลื่อนย้ายที่นอนสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง หรือการพับม้วน เคลื่อนย้ายที่นอนด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้ที่นอนเกิดความเสียหาย

- เพื่อป้องกันที่นอนเกิดกลิ่น หรือเพื่อเป็นการระบายกลิ่นอับ ควรถอดผ้าปูที่นอนออกจากที่นอนทุกๆ สัปดาห์ ผึ่งทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศ

- หากที่นอนเปรอะเปื้อน ให้ใช้น้ำสบู่อ่อนๆ เช็ด และซับด้วยผ้าสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง ไม่ควรนำไปตากแดด หรือเป่าด้วยอากาศร้อนจัด

- เก็บรักษาที่นอนด้วยการวางราบ หลีกเลี่ยงการพับม้วนที่นอนเป็นเวลานาน หรือกดทับด้วยน้ำหนักมากๆเป็นเวลานาน


5. การรับประกันเตียงปรับระดับ (Adjustable)

ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะมอเตอร์ที่มาพร้อมกับเตียงเท่านั้น

หมายเหตุ

1. ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลปัญหาของสินค้า และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขการชำรุดของสินค้า และตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การรับประกัน

2. ระบบสปริงบางชนิด อาจมีเสียงของสปริงได้บ้างเล็กน้อย ตามลักษณะโครงสร้างของสปริงแต่ละรูปแบบ เมื่อมีการการสั่นสะเทือน หรือการพลิกตัว

3. ที่นอนติดซิป และที่นอนที่ผลิตตามคำสั่งพิเศษต่างๆ อาจจะทำให้ความรู้สึกในการนอน แตกต่างจากสินค้าทดลองนอน ซึ่งสินค้าสั่งทำพิเศษไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ราคาขายมาตรฐาน (Standard Selling Price) เพื่อใช้ในการคำนวณราคาการแลกเปลี่ยนที่นอน

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการประกัน ในกรณีที่เรียกร้องสิทธิ์เกินกว่านโยบายการรับประกันที่กำหนด

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติในการรับประกันตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ของสมนาคุณชุดเครื่องนอนซินด้า (ผ้านวม, หมอน. หมอนข้าง. ผ้าปูที่นอน, ผ้าปูรองที่นอน, ปลอกหมอน, ปลอกหมอนข้าง, ปลอกผ้านวม) ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน


กรณีการเปลี่ยนเพื่อทดแทนที่นอนเดิม

1. หากความเสียหายใด ๆ เกิดต่อที่นอนที่ลูกค้าซื้อไป กรุณาแจ้งต่อบริษัทฯ ที่ท่านซื้อโดยเร็วที่สุดภายใน 7 วัน

1.1 ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งที่นอนให้กับลูกค้าไม่ตรงกับรายละเอียดในรายการคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นอนรุ่นเดิม ขนาดเดิม ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

1.2 ในกรณีที่นอนเกิดการชำรุด เสียหาย อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตหรือการขนส่ง

1.3 การรับประกันที่นอนจะมีผลต่อเมื่อชำรุดเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการนำที่นอนไปใช้นั่งหรือนอนเท่านั้น การรับประกันไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท เช่น การเคลื่อนย้าย กระโดด กระแทก และการรับประกันจะต้องอยู่ในช่วงเวลาการรับประกันเท่านั้น

1.4 การรับประกันที่นอนของบริษัทฯ บริษัทฯ รับประกันส่วนประกอบภายในโครงสร้างที่นอน ยกเว้นผ้าหุ้ม และส่วนประกอบของผ้าหุ้ม อันเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.4.1 ลูกสปริง หรือ ขดลวดเสียหาย หรือแตกหัก จากการใช้งานปกติ

1.4.2 ลูกสปริง หรือ ขดลวดยื่นโผล่ออกมา หรือฉีกขาดจนทะลุผ้าหุ้มที่นอน จากการใช้งานปกติ

1.4.3 ชั้นยางพารา ลาเท็กซ์ และเมมโมรี่โฟม ภายในที่นอนได้รับความเสียหาย จากการใช้งานปกติ

1.5 การเปลี่ยนสินค้าจะต้องเปลี่ยนกับสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยยึดราคาปัจจุบันของที่นอนรุ่นนั้นๆ ในการพิจารณามูลค่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า และคืนเป็นเงินสด หรือส่วนต่างใดๆ และไม่มีการชดเชยค่าส่วนต่างโดยการให้เป็นของแถมทดแทน

1.6 การเปลี่ยนที่นอนของบริษัท เพื่อทดแทนที่นอนเดิมที่ลูกค้าซื้อไป สามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้ง หลังจากที่ลูกค้ารับที่นอน ภายใน 7 วัน

1.7 ที่นอนสั่งทำพิเศษ หรือขนาดพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าทุกกรณี

1.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า และไม่คืนเงินทุกกรณี

1.9 กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์เกินกว่า 7 วัน ตามเงื่อนไขข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นอน ไม่ว่ากรณีใดๆ

อนึ่ง ความพึงพอใจต่อสัมผัสการรองรับแบบแน่น หรือแบบนุ่มของลูกค้าที่ผลต่อที่นอน ถือเป็นความชอบส่วนตัวบุคคล และไม่จัดเป็นความชำรุดบกพร่องที่มาจาการผลิต


กรณีการซ่อมแซมสินค้า

หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ลูกค้าส่งมา จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขการรับประกัน

1. หากพิจารณาแล้วว่า โครงสร้างหลักของที่นอนชำรุดอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯจะนัดลูกค้าเพื่อดำเนินการรับสินค้ากลับมาซ่อม ดำเนินการซ่อม และส่งคืนแก่ลูกค้า ตามลำดับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. หากพิจารณาแล้วว่าที่นอนไม่ได้ชำรุดจากโครงสร้างหลัก ตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะแนะนำวิธีการดูแลที่นอนแก่ลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งการบริการเพิ่มเติมที่ทางบริษัทฯ สามารถบริการแก่ลูกค้าได้ และแจ้งค่าใช้จ่ายตามลำดับ

3. หากพิจารณาแล้วว่าที่นอนไม่ได้ชำรุดจากโครงสร้างหลัก แต่ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทฯ นำสินค้ามาตรวจสอบ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขนส่ง และตรวจสอบ ดังนี้

- ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าบริการ 1,000 บาท (รับ ส่งคืน ตามตารางการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ) ราคานี้รวมค่าบริการในการตรวจสอบแล้ว

- ต่างจังหวัด (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ค่าบริการ 1,500 บาท (รับ ส่งคืน ตามตารางการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ) ราคานี้รวมค่าบริการในการตรวจสอบแล้ว


การรับประกันคุณภาพที่นอน ไม่ครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ชั้นวัสดุ (ชั้นเมมโมรี่โฟม, เส้นใยสังเคราะห์, ชั้นวัสดุภายในอื่นๆ) ผ้าหุ้ม ที่มีการยุบตัวและ/หรือชำรุด การเปลี่ยนแปลงของสี และคุณสมบัติวัสดุ วัสดุฉีกขาด ที่เกิดจากการใช้งาน รวมถึง

- การกระแทก การกระโดดบนที่นอน การชันเข่าบนที่นอน

- การวางของหนักทับบนที่นอนเป็นเวลานานเกินกว่า 3 วัน

- การชำรุด-ฉีกขาดจากของมีคม สินค้าชำรุดจากไฟไหม้

- การเลี้ยงสัตว์บนที่นอนทำให้เป็นเหตุของหมัด เรือด ริ้น ไร แมลงต่างๆ

- รอยเปื้อนของเหลว หรือรอยเปื้อนอื่นๆ

- การใช้งานผิดประเภท เช่นใช่ที่นอนเป็นที่รองรีด

- สินค้าชำรุด เสียหายจากการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า เช่นอนุญาตให้พนักงานจัดส่งงดที่นอนเพื่อขึ้นบ้าน

- การจัดเก็บที่นอนที่ไม่เหมาะสม เช่น จัดเก็บไว้ในที่มีความชื้อสูงทำให้เกิดเชื้อรา สถานที่แสงแดดส่อง / น้ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุ

- การใช้ร่วมเตียงที่ไม่เหมาะสม เช่นเตียงเล็กเกินไป ทำให้บีบที่นอนจนผิดรูป โครงสร้างเป็นไม้ระแนง (กระดูกงู)

- กลิ่นของที่นอนวัสดุดิบที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัว เช่น โฟม ยางพารา กาว เป็นต้น ดังนั้นอาจมีผลทำให้ที่นอนมีกลิ่นเฉพาะรุ่น

2. สุขภาพ อาการเจ็บป่วยของลูกค้า

3. ความพึงพอใจในการใช้ที่นอน และบริการ


การบริการเปลี่ยนชั้นวัสดุ และผ้าหุ้ม

ชั้นผ้าหุ้มและชั้นวัสดุ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า เนื่องจากขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษาของลูกค้า ดังนั้นหากลูกค้าต้องการใช้บริการเปลี่ยนผ้าหุ้มและชั้นวัสดุ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนชั้นวัสดุและผ้าหุ้มแตกต่างกันตามรุ่นและขนาดของสินค้า และค่าบริการจัดส่ง

สินค้าที่นอน กรณีที่ชำรุดเสียหายจากชั้นวัสดุ ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน แต่หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนชั้นวัสดุ ผ้าหุ้ม คิดค่าใช้จ่ายตามค่าวัสดุจริง และบวกค่าดำเนินการ 30% และค่าขนส่ง 1,000 บาท/หลัง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ และตัดสินใจก่อนการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ

หากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทน ไม่สามารถหาได้ในขณะเวลานั้น บริษัทฯ จะทดแทนด้วยวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่าแต่อาจไม่ใช่สีหรือแบบเดิม

เงื่อนไข : ไม่มีบริการที่นอนนอนแทน


การนับการรับประกัน หลังจากเปลี่ยน หรือซ่อมแซม/แก้ไขที่นอน

ระยะเวลาการรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลาที่เหลือจากที่นอนหลังเดิมที่นำมาใช้สิทธิ์การรับประกัน เช่น ที่นอนหลังเดิมมีระยะเวลารับประกัน 10 ปี และลูกค้าขอแลกเปลี่ยน หรือ ซ่อม ที่นอนหลังจากใช้งานไปแล้ว 2 ปี ดังนั้นระยะเวลารับประกันคงเหลือคือ 8 ปี เท่านั้น

การลงทะเบียนออนไลน์ E-Register

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันนี้ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 30 วัน หลังจากส่งมอบสินค้าได้ที่ หน้าลงทะเบียนรับประกัน สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อจากบริษัทฯ เท่านั้น การรับประกันนี้ใช้สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯเท่านั้น(ผู้สั่งซื้อ)

ศูนย์ช่วยเหลือการรับประกัน

โทร : 034-872-476 ต่อ 501

Email : rm_bd@syndasleepcare.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ