ระวัง !! นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง เสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม

ทีมนอนน้อยต้องระวัง เพราะผลวิจัยล่าสุด ถูกตีพิมพ์ผ่านวารสาร Nature Communications ได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 8,000 คน ช่วงอายุ 50-60 ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่นอนหลับเฉลี่ย 6 ชั่วโมงหรือน้อยกว่าต่อคืน มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าผู้ที่นอนหลับเฉลี่ย 7 ชั่วโมงขึ้นไปถึง 30 % และยังพบอีกว่าผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอกว่า 521 คน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมตอนมีอายุเฉลี่ยประมาณ 77 ปี ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายก็มีความเสี่ยงเท่า ๆ กันหากคุณมีพฤติกรรมการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ เห็นอย่างนี้แล้วอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน และหันมาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นกันนะคะ