ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ
Marketing Executive
เจ้าหน้าที่ออกแบบ/กราฟฟิก (Designer)
บัญชีภาษีอากร (ระดับหัวหน้างาน)

Marketing Executive

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนา สินค้า และผลักดันสินค้าใหม่ เข้าสู่ตลาด / Update train
2. แพคเกจจิ้ง คุมตรีมแบรนด์
3. วิเคราะห์ยอดขาย ทำ Analysis
4. จัดทำโปรโมชั่น แคมเปญ
5. สำรวจตลาด กลุ่มเป้าหมาย
6. จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย และการตลาด
7. จัดทำ Display หน้าร้าน
8. ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
คุณสมบัติ
1. มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ตอบเมล์ลูกค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.Office (Word , excel, Powerpoing)
3. สามารถคิดโปรโมชั่น และวิเคราะห์ยอดขายได้

เจ้าหน้าที่ออกแบบ/กราฟฟิก (Designer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ออกแบบสื่อออนไลน์ เช่น Facebook , Line เป็นต้น
- งานอื่่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย
2.อายุ 25 - 35 ปี
3.ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.สามารถถ่ายรูป + Retouch ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Indesign , AI , Sketch up , 3Ds Max เเละโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
6.มีความคิดสร้างสรรค์รักงานออกแบบ เเละเปิดรับความคิดเห็น เข้าใจงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
7.มีความยืดหยุ่นเเละรับแรงกดดันได้ดี
8.มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ Online & Offline จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บัญชีภาษีอากร (ระดับหัวหน้างาน) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปิดงบการเงิน
ตรวจสอบยอดขายเเละโปรโมชั่น
ตรวจสอบใบกำกับภาษีเครื่องนอน
งานทะเบียนกระทรวงพาณิชย์เเละสรรพากร
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
บัญชีภาษีอากร (ระดับหัวหน้างาน) 1 ตำแหน่ง
เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 
ปริญญาตรี. สาขาการบัญชี 
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ด้านบัญชีเเละภาษีอากร
สามารถใช้โปรแกรม Excel,โปรแกรมสำเร็จรูป Navision จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Powered by MakeWebEasy.com