นโยบายการคืนสินค้า

หลักเกณฑ์การรับประกัน

ด้วยความภูมิใจในความพิถีพิถัน ในทุก ๆ รายละเอียดของที่นอน Synda Swiss Posture Comfort เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพที่นอนซินด้า ทุกรุ่นให้กับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขของการรับประกันดังต่อไปนี้
1.หากความเสียหายใด ๆ เกิดต่อสินค้าที่ท่านซื้อไป กรุณาแจ้งต่อพนักงานที่ท่านซื้อโดยเร็วที่สุดภายใน 7 วัน
2.กรณีที่สินค้าเกิดชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อไป บริษัทฯจะซ่อมแซม หรือชดเชยสินค้าให้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ นอกจากค่าขนส่งในการเปลี่ยน แปลงสินค้า   
อนึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เพิ่มหรือยืดระยะเวลาประกัน หรือเริ่มต้นระยะเวลาประกันใหม่
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเมื่อพบว่าที่นอนหรือฐานรองซินด้า ถูกใช้งานผิดลักษณะของการใช้งานที่ถูกต้อง หรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิตของ บริษัทฯ
4.หากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทน ไม่สามารถหาได้ในขณะเวลานั้น บริษัทฯ จะทดแทนด้วยวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่าแต่อาจไม่ใช่สี หรือแบบเดิม
5.ผ้าปูที่นอนด้านนอกไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 หากต้องการตรวจสอบ Warranty สามารถติดต่อได้ที่
: @syndathailand หรือโทร 02-872-476 ต่อ 501
e-mail ติดต่อ : syndaonline@sleppcare.com

Powered by MakeWebEasy.com